Organizátor Cen ESG
Nadační fond společenské odpovědnosti  fonte vitae uděluje  výroční 

Ceny ESG

ZA VÝZNAMNÉ POČINY V TĚCHTO KATEGORIÍCH:

  • enviromentalní

  • sociální

  • řízení a management

  • mimořádný přínos 

Fonte Vitae

Co je vlastně esg?

ESG zkratka (Environmental, Social, Governance) odkazuje na legislativními předpisy podpořenou společenskou vizi a související úsilí o udržitelný vývoj prostřednictvím přijetí a uplatnění praktik odpovědného přístupu organizací k životního prostředí, lidem a řízení.

Úroveň přijetí a uplatňování praktik ESG organizací lze s využitím standardizovaných metodik měřit a dosahovaná „skóre“ vzájemně poměřovat. Získané informace napomáhají zejména institucionálním a soukromým investorům při rozhodování o podmínkách poskytnutí finančních prostředků, a to v souladu s předepsanými požadavky na zohlednění společenské odpovědnosti financovaných organizací, nebo individuální preferencí a zájmu o podporu dlouhodobě udržitelných forem provozu a podnikání.

E  

Environmental

Životní prostředí

Oblast Environmental odkazuje na společensky odpovědné chování, které se projevuje trvalým úsilím o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí v celém provozním řetězci vedoucím k zachování biodiverzity, k omezení produkce skleníkových plynů a odpadů, k šetrnému nakládaní se zdroji podporou jejich recyklace a cirkulace, k podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ke snižování potřeb, spotřeb atp.

S

SOCIAL

Sociální oblast

Oblast Social odkazuje na společensky odpovědné organizační chování, které se pozitivně projevuje trvalým úsilím o zlepšení a zachování vysoké úrovně vzájemných vztahů jednotlivců, komunit a organizací vedoucím k vytváření bezpečného provozního prostředí, k toleranci a inkluzi rozmanitosti, respektu k rovnoprávnosti a lidským právům.

G  

Governance

Způsob řízení

Oblast Governance odkazuje na společensky odpovědné organizační chování, které se pozitivně projevuje trvalým úsilím o řádnou praxi řízení vedoucím k dodržování etických pravidel, k zachování integrity, k transparentnosti a právnímu souladu při provozu a činnostech organizace, mimo jiné také ve vztahu k uplatňovaným praktikám Environmental a Social oblastí.

Fonte vitae

Ing. Jaroslav Ďuriš

 Člen dozorčí rady WERO ČSEF SICAV, a.s.
Petr Vacek
Můj postoj k ESG
Jako často dotazovaný se domnívám, že význam ESG pro společnost je poměrně zásadní. ESG (Environmental, Social, and Governance) je soubor standardů, které společnosti a investoři používají k hodnocení dopadu a chování společnosti v těchto třech oblastech. Z hlediska životního prostředí jsou společnosti zodpovědné za svůj dopad na životní prostředí a jsou vyzývány k zavádění udržitelných postupů, které pomohou snížit jejich uhlíkovou stopu. Společensky se od společností očekává, že se budou chovat eticky vůči svým zaměstnancům, zákazníkům a komunitám, ve kterých působí. A konečně, z hlediska správy a řízení se od společností očekává, že budou mít zavedené silné postupy řízení a vedení.
 Dodržováním standardů ESG mohou společnosti pomoci vytvořit udržitelnější a spravedlivější společnost. Kromě toho mohou investoři použít kritéria ESG k informovanému rozhodování o tom, do kterých společností investovat, což může pomoci podpořit pozitivní změny v odvětvích, která zaostávají z hlediska udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Celkově se domnívám, že ESG je kritickým nástrojem pro podporu odpovědnosti a řízení pozitivních změn v korporátním světě.
Fonte vitae

C e n y    e s g

Již druhý ročník projektu Ceny ESG  se v roce 2024 uskuteční pro Českou republiku na zámku Hluboká a pro Slovenskou republiku v Bratislavě. Podmínky účasti a přihlašovací formulář pro uchazeče najdete na naší HomePage..

Ceny bude předávat prezident Nadačního fondu Fonte Vitae Petr Vacek a vybraní hosté.

Ceny jsou udělovány v těchto kategoriích:

Enviromentální 

Ocenění za společensky odpovědné organizační chování, které se pozitivně projevuje trvalým úsilím o minimalizaci a ideálně úplnou eliminaci negativních dopadů na životní prostředí 

Sociální

Ocenění za společensky odpovědné organizační chování, které se pozitivně projevuje trvalým úsilím o zlepšení a zachování vysoké úrovně vzájemných vztahů jednotlivců, komunit a organizací

Řízení a management 

Ocenění za společensky odpovědné organizační chování, s trvalým úsilím o řádnou praxi řízení vedoucím k dodržování etických pravidel, k zachování integrity, k transparentnosti a právnímu souladu organizace

Mimořádný přínos

Ocenění za mimořádnou osobní odvahu, pomoc, či podporu při prosazování a dodržování základních principů ESG 

FONTE VITAE

Staňte se partnerem cen esg

Vážení, rádi bychom Vám nabídli účast na projektu Ceny ESG i na dalších našich nadačních projektech.
Nabízíme Vám nejen samotnou účast na jednotlivých akcích, ale i členství v našem partnerském programu, kde sdružujeme široké množství partnerských výhod a benefitů, které můžete v rámci partnerství čerpat.
Základní formáty partnerské spolupráce:
Partner

Klasické komerční partnerství pro firmy, které mají zájem být spojovány s řešením problematiky ESG, dále firmy, které NF formou nefinančního plnění pomáhají s výkonem realizace projektu Ceny ESG, případně dalších připravovaných projektů.                                   Tento partnerský program zahrnuje uveřejnění loga partnera na webech NF a cenyesg.cz s odkazem na jejich weby. Dále logo na všech materiálech NF a materiálech souvisejících s udílením ocenění Ceny ESG. Také prezentace formou společného banneru na akcích, kde bude partnerem NF, nebo projekt Ceny ESG. Součástí plnění je i rezervace jednoho stolu pro osm osob na slavnostním vyhlášení cen ESG. Možnost zvýhodněného čerpání PR služeb, článků a možností zvýhodněné inzerce. Účast navybraných golfových turnajích v rámci partnerské golf tour.

Hlavní partner

Stejný rozsah plnění jako “Partner” s označením pozice “Hlavní partner” plus přístup do obchodních kontaktů obchodní databáze FN získané v souvislosti s projektem Ceny ESG. Rezervace dvou stolů pro celkem až šestnáct osob naslavnostním vyhlášení cen ESG. Účast až 8 hráčů na každém turnaji naší golfové tour. Dvakrát ročně možnosti účasti na ESG Business brunch, kterou bude pořádat NF právě pro své partnery.

Generální partner

Stejný rozsah plnění jako “Hlavní partner” s označením pozice “Generální partner” s rozšířením počtu stolů na tři s celkem čtyřiadvaceti pozvaných osobami. Název a logo generálního partnera jako součást znělky v rámci projektu Ceny ESG a všech propagačních aktivit, kde se NF zúčastňuje.

Fonte vitae

Ceny  esg 2023

Praha

V rámci slavnostního večera Vyhlášení cen ESG v Praze, které se konalo 13.9.2023 v Stages Hotel Prague byly v jednotlivých kategoriích oceněny následující firmy a osobnost:

Enviromentální 

Ocenění v této kategorii  získalo  ČVUT 

ocenění převzal Jiří F. Potužník

Sociální

Ocenění v této kategorii získala firma  SIBERT+TALAŠ

ocenění převzala Miroslava Pôbišová

Řízení a management 

Ocenění v této kategorii získala společnost Cleanee

 ocenění převzal Mauricio Espinosa

Mimořádný přínos

Ocenění v této kategorii získali Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

a

Olga Menzelová 

Fonte vitae

Slavnostní předávání ocenění ceny esg 2023 Praha

13.9.2023 v Stages Hotel Prague proběhlo slavnostní předávání ocenění Ceny ESG 2023 Česko. Večer moderovala dvojce Eva Leimbergerová a Roman Pomajbo, naživo zahrála kapela Pendl. Za Nadační fond Fonte Vitae vystoupil Petr Vacek a za generálního partnera akce, společnost Wero Energy a.s. Ing. Jaroslav Ďuriš.
Fonte vitae

Video ze slavnostního večera ceny esg 2023 Praha

Fonte vitae

Ceny  esg 2023 Bratislava

V rámci slavnostního večera Vyhlášení cen ESG v SR, konaného 23.6.2023 v bratislavském hotelu Radisson Blu byly v jednotlivých kategoriích oceněny následující firmy a osobnost:

Enviromentální 

Ocenění v této kategorii  získala společnost   Tesla Energy Group a.s. 

ocenění převzal pan Peter Stančík

Sociální

Ocenění v této kategorii získala Detská chirurgia- OZ SLNIEČKO NA CESTE

ocenění převzala paní Lenka Tašková Valicová

Řízení a management 

Ocenění v této kategorii získala společnost Mercedes Benz Panónska

 ocenění převzal pan  Július Šabo

Mimořádný přínos

Ocenění v této kategorii získala Ivana Beláková 

Fonte vitae

Slavnostní předávání ocenění ceny esg 2023 slovensko

23.6.2023 se v hotelu Radisson Blu Bratislava konalo slavnostní předávání ocenění Ceny ESG 2023 Slovensko. Večer moderovala dvojce Ivana Jirešová a Roman Pomajbo, za Nadační fond Fonte Vitae vystoupil Martin Dejdar a za generálního partnera akce, společnost Wero Energy a.s. Ing. Jaroslav Ďuriš. O hudební část večera se postarala zpěvačka Marta Jandová s doprovodem a taneční vystoupení v úvodu večera zatančily žákyně Taneční konzervatoře Evy Jaczkovej v Bratislavě.
Fonte vitae

video ze SLAVNOSTNÍHO večera ceny esg 2023 bratislava

CENY PRO OCENĚNÉ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH DODALA sklářská výtvarnice a klenotnice 

gordana glass

Na její práci se můžete podívat kliknutím na odkaz níže:

Fonte vitae

ODBORNÁ komise

První ročník Cen ESG vyhlašuje Nadační fond Fonte Vitae sám s pomocí jím oslovených odborníků. Na další ročníky už bude vyhlášena celospolečenská soutěž a své návrhy budou moci posílat odborníci i veřejnost.

Bc. Zdeněk Žák

bývalý ministr dopravy a generální inspektor Českých drah.

Petr Vacek

Herec, ekolog, prezident Nadačního fondu        Fonte Vitae

doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek Ph.D.

Je členem Vědecké rady Fakulty stavební VUT v Brně a prezídia Asociace znalců a odhadců ČR

Karel Hošek

Předseda správní rady společnosti Wero Energy

prof. Ing. Gustáv Kasanický CSc.

Ředitel Ústavu soudního inženýrství  Žilinské univerzity

Roman Anton

Podnikatel, spisovatel, bezpečnostní poradce

Mgr. Jan  Zvěřina

Specialista na problematiku ESG , zakladatel spol. GreenOmeter 

Česká republika

Harmonogram Ceny ESG 2024

Základní časové schéma bude průběžně aktualizováno

15.4.2024

Zahájení příjmu přihlášek do soutěže Ceny ESG. 

15.8.2024

Uzávěrka všech přihlášených námětů.

12.9. 2024

Slavnostní vyhlášení vítězů jednotných kategorií v prostorách zámku Hluboká.

Slovenská republika

Harmonogram Ceny ESG 2024

Základní časové schéma bude průběžně aktualizováno

15.4.2024

Zahájení příjmu přihlášek do soutěže Ceny ESG. 

15.8.2024

Uzávěrka všech přihlášených námětů.

12.9.2024

Slavnostní vyhlášení vítězů jednotných kategorií v prostorách zámku Hluboká.

Fonte vitae

Kontaktní formulář

Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své názory, dotazy, či podněty. Zanechte nám svoji zprávu zde, ozveme se v co nejkratší době
Název E-mail Zpráva Odeslat
Fonte vitae

Partneři projektu

Ceny esg

Děkujeme všem partnerům za podporu při realizaci projektu
Nadační fond společenské odpovědnosti

Fonte vitae

IČO: 11696541

Drahoblejova 1072/10, 190 00 Praha 9 – Libeň

+420 604 976 391

info@cenyesg.cz

Po–Pá: 8:00–18:00